Tietosuojaseloste

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

RMG kuljetus palvelu Oy

  • Y-tunnus: 3213412-6
  • Osoite: Ruukinkuja 4, 02330 Espoo
  • Puh.  +358 45 889 8360
  • Sähköposti: info@rmgkuljetus.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

  • Rebwar Sherifi
  • Puh: +358 45 889 8360
  • Sähköposti: info@rmgkuljetus.fi

3. Rekisterin nimi

RMG KULJETUS – käyttäjärekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Asiakassuhteen hoitaminen, markkinointi ja viestintä. Käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään tuotteiden toimittamiseen, asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseksi, markkinointitarkoituksiin sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten: – nimi – puhelin – sähköposti – yritys.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

Pääsääntöisesti tietoja kerätään normaalin liiketoiminnan yhteydessä, asiakkaan tai hänen yhteyshenkilön ottaessa yhteyttä puhelimella, sähköpostilla, yhteydenottolomakkeell.

Tietoja voidaan vastaanottaa myös ulkoisista lähteistä, jos henkilö on antanut suostumuksen tietojen luovuttamiselle.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja ulkopuolisille. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikka kumppaneiden tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla, salatulla nettiyhteydellä ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Tietoihin pääsee käsiksi vain käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

8. Tietojen tarkistus

Käyttäjällä / henkilöllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa rekisterissä olevat tietonsa. Tarkistamista varten vaaditaan kirjallinen pyyntö tai muutoin rekisteröidyn luotettavasti todentaa ilmoitus rekisterinpitäjälle.

Rekisterinpitäjä oikaisee, täydentää ja poistaa tarvittaessa oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn perustellusta vaatimuksesta rekisterissä olevan virheellisen, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon.

Lisäksi asiakkaalla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käyttämästä tietojaan suoramarkkinointitarkoituksiin.